Polipropilen

Lastnosti

Gostota: od 0,895 do 0.92 g/cm³
Struktura: je delno kristaliničen, nepolaren termoplast s kristaliničnostjo med 60 in 70%, kar je posledica izotaktične ureditve metilnih skupin. Kopolimerizati z etilenom imajo višjo udarno trdnost (tudi pri nižjih temperaturah) in so vremensko bolj obstojni.
Barva: neobarvan je rahlo transparenten do kristalno bel, ima visok površinski sijaj. V vseh barvah je pokrivno sposoben.
Mehanske lastnosti: ima višjo togost, trdoto in trdnost, toda nižjo zarezno udarno žilavost kot PE. Za visoko zahtevne konstrukcijske dele ga ojačamo s steklenimi vlakni. Druga polnila in sredstva za ojačanje: talk, lesna moka, steklena vlakna, steklene kroglice, steklene mate za izdelke z veliko površino, saje.
Električne lastnosti: so podobne kot pri PE. Dielektrične lastnosti so neodvisne od frekvence, zato ni možno visokofrekvenčno ogrevanje. Kljub visokim izolacijskim lastnostim se pogosto elektrostatično naelektri, zato se dodajajo antistatiki.
Temperaturne lastnosti: pri višjih temperaturah se čisti PP nagiba k oksidaciji (kljub stabilizaciji PP tipov). Gornja temperatura uporabnosti na zraku je 110°C, pri močno stabiliziranih in ojačanih tipih tudi višja. Temperatura lomljivosti je pri 0°C, pri modificiranih tipih nižja. Kristalinično talilno območje je od 158-168°C. Gorljivost je podobna kot pri PE.
Kemična odpornost: obstojen v vodnih raztopinah anorganskih soli, šibkih anorganskih kislinah in bazah, alkoholih, nekaterih oljih, raztopinah navadnih baz do 100°C. Neobstojen v močnih oksidacijskih sredstvih. Nabrekne v alifatskih in aromatskih ogljikovodikih, kot sta bencin in benzol, posebno pri visokih temperaturah. Ni odporen na halogenirane ogljikovodike in delno neobstojen na dotik z bakrom!
Fiziološke lastnosti: je brez vonja in okusa, fiziološko neoporečen, ne škodi koži, široka uporaba v prehrambeni in farmacevtski industriji.
Nagnjenost k tvorbi napetostnih razpok: je majhna.
 

Predelava 

Brizganje: kapaciteta plastificiranja je zaradi nižje gostote PP samo 70% kapacitete PS. Primerna je uporaba zapornih šob. Temperature mase so od 200 do 300°C, v glavnem od 270-300°C, brizgalni pritisk do 1200 barov. Temperature orodij so od 20 do 100°C; višje temperature dajo boljši površinski sijaj. Krčanje znaša od 1.0 do 2.5%.
Ekstrudiranje: primeren je ekstrudor s kratko-kompresijskim polžem. Temperature ekstrudiranja so od 230-270°C. S posebnimi dodatki (cepilna jedra) se poveča hitrost kristalizacije.
Ekstruzivno pihanje: daje votle produkte z dobro temperaturno obstojnostjo. Pri pihanju z dvoosnim raztezanjem se poveča trdnost.
Termoformiranje: gre za formiranje z raztezanjem, upogibanjem in obrezovanjem pri temperaturah pod kristaliničnim talilnim območjem. Temperature formiranja so  do 150 do 160°C, pod pritiskom in do 200°C v vakuumu. Temperature orodja so od nizkih do 90°C; nizke temperature orodja povzročijo boljšo transparentnost, visoke boljšo temperaturno obstojnost.
Lepljenje: zaradi visoke odpornosti na kemikalije in nepolarne zgradbe ima PP slabo sposobnost lepljenja. Pogosto se uporabljajo adhezivna lepila, npr. polikloroprenska.
Varjenje: spoji po varjenju z vročimi plini, trenjem in toplotnimi elementi so dobro obstojni. Visokofrekvenčno varjenje ni možno.
Odvzemanje: možno s specialnimi orodji in postopki; hlajenje v glavnem ni potrebno.
Površinska obdelava: adhezivne lastnosti izboljšamo s predhodno obdelavo površine (z zgorevanjem ali razelektritvijo). Tudi tiskanje in lakiranje sta možna. Pri galvanskem metaliziranju lahko kot zaščito proti bakru uporabljamo nikljevo plast namesto bakrene plasti. Možno je tudi vroče kovanje brez predhodne obdelave. 
 

Primeri uporabe 

Elementi za stroje in vozila: ogrevalne in prezračevalne cevi, ventilatorska krila, pedala za plin, ohišja črpalk, ventilatorjev in drugi hišni artikli: kuhinjski aparati, folije za kuhanje, notranji elementi pomivalnih strojev, bobni za pralne stroje.
V elektrotehniki: ohišja za trafopostaje, prevleke kablov, instalacijski deli, deli za antene, ohišja za baterije.
Gradbeni elementi: pretočne cevi, fitingi, cevi za talno ogrevanje, radiatorji, kotli za vročo vodo.
Razno: kovčki, omarice za orodje, trakovi za pakiranje, vrečke, monofilamenti, koprene, medicinski aparati, vrvi, brizgalke, pete čevljev.
 

Posebni tipi PP 

Polipropilen PP

Lastnosti

Gostota: od 0,895 do 0.92 g/cm³
Struktura: je delno kristaliničen, nepolaren termoplast s kristaliničnostjo med 60 in 70%, kar je posledica izotaktične ureditve metilnih skupin. Kopolimerizati z etilenom imajo višjo udarno trdnost (tudi pri nižjih temperaturah) in so vremensko bolj obstojni.
Barva: neobarvan je rahlo transparenten do kristalno bel, ima visok površinski sijaj. V vseh barvah je pokrivno sposoben.
Mehanske lastnosti: ima višjo togost, trdoto in trdnost, toda nižjo zarezno udarno žilavost kot PE. Za visoko zahtevne konstrukcijske dele ga ojačamo s steklenimi vlakni. Druga polnila in sredstva za ojačanje: talk, lesna moka, steklena vlakna, steklene kroglice, steklene mate za izdelke z veliko površino, saje.
Električne lastnosti: so podobne kot pri PE. Dielektrične lastnosti so neodvisne od frekvence, zato ni možno visokofrekvenčno ogrevanje. Kljub visokim izolacijskim lastnostim se pogosto elektrostatično naelektri, zato se dodajajo antistatiki.
Temperaturne lastnosti: pri višjih temperaturah se čisti PP nagiba k oksidaciji (kljub stabilizaciji PP tipov). Gornja temperatura uporabnosti na zraku je 110°C, pri močno stabiliziranih in ojačanih tipih tudi višja. Temperatura lomljivosti je pri 0°C, pri modificiranih tipih nižja. Kristalinično talilno območje je od 158-168°C. Gorljivost je podobna kot pri PE.
Kemična odpornost: obstojen v vodnih raztopinah anorganskih soli, šibkih anorganskih kislinah in bazah, alkoholih, nekaterih oljih, raztopinah navadnih baz do 100°C. Neobstojen v močnih oksidacijskih sredstvih. Nabrekne v alifatskih in aromatskih ogljikovodikih, kot sta bencin in benzol, posebno pri visokih temperaturah. Ni odporen na halogenirane ogljikovodike in delno neobstojen na dotik z bakrom!
Fiziološke lastnosti: je brez vonja in okusa, fiziološko neoporečen, ne škodi koži, široka uporaba v prehrambeni in farmacevtski industriji.
Nagnjenost k tvorbi napetostnih razpok: je majhna. 
 
 

Predelava 

Brizganje: kapaciteta plastificiranja je zaradi nižje gostote PP samo 70% kapacitete PS. Primerna je uporaba zapornih šob. Temperature mase so od 200 do 300°C, v glavnem od 270-300°C, brizgalni pritisk do 1200 barov. Temperature orodij so od 20 do 100°C; višje temperature dajo boljši površinski sijaj. Krčanje znaša od 1.0 do 2.5%.
Ekstrudiranje: primeren je ekstrudor s kratko-kompresijskim polžem. Temperature ekstrudiranja so od 230-270°C. S posebnimi dodatki (cepilna jedra) se poveča hitrost kristalizacije.
Ekstruzivno pihanje: daje votle produkte z dobro temperaturno obstojnostjo. Pri pihanju z dvoosnim raztezanjem se poveča trdnost.
Termoformiranje: gre za formiranje z raztezanjem, upogibanjem in obrezovanjem pri temperaturah pod kristaliničnim talilnim območjem. Temperature formiranja so  do 150 do 160°C, pod pritiskom in do 200°C v vakuumu. Temperature orodja so od nizkih do 90°C; nizke temperature orodja povzročijo boljšo transparentnost, visoke boljšo temperaturno obstojnost.
Lepljenje: zaradi visoke odpornosti na kemikalije in nepolarne zgradbe ima PP slabo sposobnost lepljenja. Pogosto se uporabljajo adhezivna lepila, npr. polikloroprenska.
Varjenje: spoji po varjenju z vročimi plini, trenjem in toplotnimi elementi so dobro obstojni. Visokofrekvenčno varjenje ni možno.
Odvzemanje: možno s specialnimi orodji in postopki; hlajenje v glavnem ni potrebno.
Površinska obdelava: adhezivne lastnosti izboljšamo s predhodno obdelavo površine (z zgorevanjem ali razelektritvijo). Tudi tiskanje in lakiranje sta možna. Pri galvanskem metaliziranju lahko kot zaščito proti bakru uporabljamo nikljevo plast namesto bakrene plasti. Možno je tudi vroče kovanje brez predhodne obdelave. 
 

Primeri uporabe

Elementi za stroje in vozila: ogrevalne in prezračevalne cevi, ventilatorska krila, pedala za plin, ohišja črpalk, ventilatorjev in drugi hišni artikli: kuhinjski aparati, folije za kuhanje, notranji elementi pomivalnih strojev, bobni za pralne stroje.
V elektrotehniki: ohišja za trafopostaje, prevleke kablov, instalacijski deli, deli za antene, ohišja za baterije.
Gradbeni elementi: pretočne cevi, fitingi, cevi za talno ogrevanje, radiatorji, kotli za vročo vodo.
Razno: kovčki, omarice za orodje, trakovi za pakiranje, vrečke, monofilamenti, koprene, medicinski aparati, vrvi, brizgalke, pete čevljev. 
 

Posebni tipi PP 

PP – elastomerni blendi: z mešanjem EPM in EPDM kavčuka in PP dobimo plastično maso s povečano udarno žilavostjo, boljšo vremensko obstojnostjo in dobrimi predelovalnimi lastnostmi. Takšne mase so posebno primerne za sestavne dele vozil (spojlerji, odbijači, prevleke in drugo).
PP z ozkim območjem velikosti molekul: kontrolirane rološke lastnosti, uporablja se za dele z zelo tankimi stenami, predvsem v embalažni industriji (kozarci).

Vir: Janez Navodnik, Plastik-orodjar
Iskalnik granulatov


ZASTOPAMO ZNAMKE

         
 
                     
© 2017, fist.si | O piškotkih