Poliamid

Predelava 

Poliamidi se odlikujejo po visoki trdnosti, žilavosti in udarni žilavosti; imajo dobre drsne lastnosti in dobro obstojnost proti obrabi. Zato so uporabni kot konstrukcijski material za tehnične namene, posebno za strojne dele. Lahko tekoča talina omogoča proizvodnjo zahtevnih tehničnih oblikovalcev. Značilna lastnost poliamidov pa je navzemanje vlage, pri čemer se spreminjajo tudi njihove lastnosti.
 
PA6
PA46
PA66
PA610
PA612
PA11
PA12 (delno kristalinični)
Kopoliamidi
Poliamid 6-3-T (prozoren, amorfen)
 
Kemijska struktura: poliamidi so lahko zgrajeni iz ene osnovne izhodne surovine, npr. PA6 iz έ – kaprolaktama. V tem primeru jih označujemo s številom, ki predstavlja število C-atomov v osnovni verigi.
V to skupino spadajo PA6, PA11 in PA12.
 
Ostali poliamidi so zgrajeni iz dveh različnih izhodnih komponent, ki v procesu polikondenzacije tvorita osnovno skupino (molekulo) poliamida. Označujejo se s številom, C atomov v obeh komponentah; prvo število vedno predstavlja diamin z 6 ali 4 C-atomi, nato sledijo C-atomi kislinske komponente.
V to skupino spadajo PA66, PA610, PA612.
 

Lastnosti

Gostota: PA6: 1.2-1.4 g/cm³PA46: 1.18 g/cm³
PA66: 1.2-1.4
PA610: 1.13-1.14
PA612: 1.06-1.08
PA11: 1.04
PA12: 1.01
 
Struktura: so delno kristalinični termoplasti (do 60% kristaliničnosti); kristalizacijo izboljšamo s cepilnimi jedri (fina sferlitna struktura). Močno navzemajo vodo (posebno PA6 in PA66), bolj v amorfnem, kot v kristaliničnem območju. Poliamidi včasih vsebujejo mehčala (PA11).
Barva: neobarvani so kristalno bele barve, v vseh barvah prekrivno sposobni. Amorfni poliamidi so skoraj prozorni.
Mehanske lastnosti: odvisno od tipa poliamida, kristaliničnosti in vsebnosti vode. Pri višji stopnji kristaliničnosti so togi in trdi, po navzetju vode zelo žilavi. Z raztezanjem dosežemo višjo trdnost (monofili, vrvi, trakovi). Imajo visoko odpornost na utrujanje, dobro udarno in zarezno udarno žilavost, odpornost proti obrabi, dobre drsne lastnosti, ki jih izboljšamo z dodatki MoS2, PTFE in grafita. Trdnost in E-modul zvišamo z dodatki steklenih in ogljikovih vlaken in hkrati znižamo krčenje ter zvišamo temperaturno obstojnost. Modificirani poliamidi imajo zelo veliko udarno in udarno zarezno žilavost. Polnila in dodatki za ojačanje: steklena vlakna, ogljikova vlakna, steklene kroglice, mineralne snovi, kreda, gladila kot MoS2 in grafit.
Električne lastnosti: odvisne so od vsebnosti vode. Dobra površinska upornost delno preprečuje statično naelektritev. Ima visoke dielektrične izgube zaradi polarnosti, zato ni primeren za izolacijo v visokofrekvenčnem območju, možen pa je kot dodatek v nizkofrekvenčnem območju. Ima dobro odpornost proti plezalnemu toku.
Temperaturne lastnosti: odvisno od tipa je zgornja temperatura uporabe od 80 do 120°C, za kratek čas do 140°C, višja je za tipe, ojačane s steklom, kakor tudi za PA 46 (do 130°C). V glavnem je nepokvarljiv pri kuhanju, možno ga je tudi sterilizirati. Ima ožje območje zmehčanja. Spodnje temperature uporabe so od -40, včasih do -70°C. Kristalinična talilna območja: PA46: 295°C, PA6: 215 do 225°C, PA66: 250 do 265°C, PA610: 210 do 225°C; PA11: 180 do 190°C, PA12: 175 do 185°C. Poliamidi gorijo z modrikastim plamenom, ki ima rumen obrobek, kapljajo s prasketanjem in vlečenjem nitk, so delno samougasljivi, izboljšamo jih z dodatki protivžignih sredstev. Izboljšanje temperaturne obstojnosti s toplotnimi stabilizatorji.
Obstojnost: v alifatskih in aromatskih ogljikovodikih, bencinu, olju, maščobah, nekaterih alkoholih, estrih, ketonih, etrih, v večini kloriranih ogljikovodikov, v šibkih bazah. Stabilizirani tipi so bolj odporni proti staranju in vremenu, kar je zlasti pomembno pri izdelkih z debelejšimi stenami. Neobstojen v mineralnih kislinah, močnih bazah, glikolih, kloroformu, raztopnih oksidacijskih sredstev, v mravljinčni kislini, fenolih, krezolih. Amorfen PA ni odporen na etilalkohol, aceton in diklormetan.
Fiziološke lastnosti: pri daljšem delovanju toplote je kontakt z živili, ki vsebujejo vodo, nevaren (ne pri PA11 in PA12). Tudi tipi z vsebnostjo mehčal niso primerni za stik z živili.
Nagnjenost k tvorbi napetostnih razpok: zaradi odlične žilavosti je v glavnem nagnjenje k tvorbi napetostnih razpok majhno. Občutljiv je na raztopine cinkovega klorida.
Navzemanje vode: pri normalnih pogojih poteka zelo počasi. Po štirih mesecih izpostavitve na normalnih pogojih (23/50) dosežejo ploščate palice iz PA6 vsebnost vode 2.3% (še ni nasičenosti). Pri suhih brizganih izdelkih je vsebnost vlage v uporabnem stanju dosežena šele s kondicioniranjem, npr. s kondicioniranjem v vodi, pri čemer merimo razliko tež med suhim in navlaženim stanjem

Vir: Janez Navodnik, Plastik-orodjar
Iskalnik granulatov


ZASTOPAMO ZNAMKE

         
 
                     
© 2017, fist.si | O piškotkih